peopleFIX werkt met specialistische casemanagers en hoogopgeleide professionals op het gebied van verzuim en re-integratie. Onze collega’s zorgen, door hun integrale visie op verzuim, preventie en inzetbaarheid, voor een succesvolle re-integratie van de verzuimende werknemers. peopleFIX brengt deze professionals in vier verschillende vormen onder bij haar opdrachtgevers. 

Executive search 
Onze opdrachtgevers zijn vaak op zoek naar gespecialiseerde hooggekwalificeerde casemanagers en professionals op het gebied van verzuim, preventie en inzetbaarheid. Dat is geen gemakkelijke zoektocht, onder andere door een groeiend tekort aan deze professionals. recruitmentFIX neemt hen dit uit handen, via onze executive search. Wij wachten niet op het moment dat kandidaten naar ons toekomen, maar wij ga proactief te werk. recruitmentFIX beschikt over een groot netwerk en heeft bovendien een bijzonder oog voor talent op dit gebied, waarbij we ook durven af te wijken van de gangbare zoekmethoden. Zo benaderen we juist professionals die nog niet in dit vakgebied actief zijn, maar er wel overduidelijk de potentie voor bezitten.  

We kennen onze kandidaten heel goed, en dat geldt net zo zeer voor de opdrachtgevers waarvoor we onze zoektocht starten. recruitmentFIX is bekend met de bedrijfscultuur, de wensen en behoeften, de werkwijzen en de toekomstvisie van al haar opdrachtgevers. Dat is naar onze overtuiging de beste manier om tot een optimale FIX te komen, waar zowel kandidaat als opdrachtgever lang plezier van zullen hebben. 

Detacheren 
Opdrachtgevers hechten een cruciaal belang aan het goed aansturen van langdurig verzuim en re-integratietrajecten, waarbij alle eisen van onder andere de Wet verbetering Poortwachter en AVG als uitgangspunt dienen. Detachering via detaFIX levert hun, in de regel voor de duur van een project, door ons opgeleide, hooggekwalificeerde arbeidsdeskundigen, casemanagers en professionals met expertise op het gebied van verzuim, belastbaarheid en inzetbaarheid op. Hierbij zoeken we vanzelfsprekend binnen onze bestanden naar de meest passende kandidaat voor elk specifiek project. Die in staat is om, ondanks de vaak complexe problematiek, perfect te beoordelen en te begeleiden tot een duurzame oplossing. 

Interim-opdrachten met zzp’er 
Hooggekwalificeerde casemanagers en professionals met expertise op het gebied van verzuim, preventie en inzetbaarheid zijn er niet in overvloed. Vanwege hun zeer specialistische kennis en kunde verkiezen zij vaak een positie als zzp’er boven een vast dienstverband. detaFIX werkt samen met deze groep, waarbij de zzp’ers profiteren van ons uitgebreide netwerk aan interessante opdrachtgevers. Wij huren deze interim-professionals in, leiden hen intern ook op, zorgen actief voor bijscholing en lenen ze vervolgens uit aan de opdrachtgever voor het betreffende project.  

Detavast 
Opdrachtgevers en professionals kunnen via detaFIX ook voor de detavast-vorm kiezen. Hierbij leent detaFIX een casemanager, arbeidsdeskundige of professionals met expertise op het gebied van verzuim, belastbaarheid en inzetbaarheid in eerste instantie uit aan een opdrachtgever, voor een afgesproken langere periode. Hij of zij is in deze periode bij ons in dienst. Daarna treedt, wanneer de samenwerking beiden bevalt, de professional in vaste dienst bij deze opdrachtgever.  

Ontdekken 
Zo werken beide partijen langere tijd met elkaar samen en ontdekken ze of ze echt met elkaar in zee willen. detaFIX begeleidt de professional en heeft vanzelfsprekend ook veel contact met de opdrachtgever tijdens die afgesproken periode. 

Voor opdrachtgevers