logo
recruitmentFIX bemiddelt voor haar opdrachtgevers hooggekwalificeerde casemanagers en professionals met expertise op het gebied van verzuim, preventie en inzetbaarheid. Deze professionals hebben een HBO+ opleidingsniveau en beschikken over de juiste soft skills en competenties die de kwaliteit van hun werk sterk verhogen.

Het succes van een onderneming is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit en het talent van de medewerkers. recruitmentFIX zoekt voor haar opdrachtgevers de allerbeste casemanagers en professionals met expertise op het gebied van verzuim, preventie en inzetbaarheid  voor de rollen die ze vacant hebben. Wij vinden de professionals die zelf niet op zoek zijn, maar de sprong voor deze uitdaging wel willen wagen. 

Dat betekent dat recruitmentFIX eerst een helder en diep inzicht verkrijgt in de behoeften van zowel opdrachtgever als kandidaat. Afwijkend van de geijkte paden, maar integer en zorgvuldig, gaan we op zoek naar gedeelde motivatie, zingeving, drijfveren en passie. recruitmentFIX benadert kandidaten actief die qua persoonlijkheid, ambitie en kwaliteiten uitmuntend invulling kunnen geven aan een vacature. Door ons netwerk, gedegen kennis van het vakgebied en onze jarenlange ervaring, zijn we bij uitstek in staat om die FIX te maken.  

recruitmentFIX richt zich uitsluitend op het werkveld van casemanagers en professionals met expertise op het gebied van verzuim, preventie en inzetbaarheid en is op die manier van meerwaarde voor haar opdrachtgevers. Voor onze partnerships zijn persoonlijk contact, openheid, oprechtheid en transparantie belangrijke uitgangspunten. 

Casemanagers 
Verzuimdossiers kunnen zeer ingewikkeld zijn. Of zelfs uniek ingewikkeld. Dat vraagt om casemanagers van een bijzondere kwaliteit, om toptalent. We leveren onze opdrachtgevers casemanagers die een doorslaggevende rol kunnen spelen in bovengemiddeld complexe dossiers. Ze zijn specialist op het gebied van sociale zekerheid, verzuimbegeleiding, re-integratie, preventie en arbodienstverlening.  

Casemanager Taakdelegatie / Praktijkondersteuner bedrijfsarts 
De casemanager taakdelegatie heeft namens de bedrijfsarts contact met de werknemer, maar zal nooit zelf een oordeel vormen over de arbeidsongeschiktheid. Die rol is voorbehouden aan de bedrijfsarts zelf. Vanwege de enorme schaarste aan bedrijfsartsen komt het steeds vaker voor dat de casemanager in de eerste fase van verzuim taken overneemt van de bedrijfsarts. Deze casemanager taakdelegatie voert gesprekken met de werknemer over het verzuim en licht vervolgens de bedrijfsarts hierover in. Op basis hiervan bepaalt de bedrijfsarts de beste route naar werkhervatting (de re-integratie) en de verdere mogelijkheden en blijft hiermee eindverantwoordelijk als medisch specialist. Alleen bij deze taakgedelegeerde rol mag de casemanager inzicht hebben in de medische gegevens van de werknemer. 

Arbeidsdeskundigen 
Arbeidsdeskundigen van hoog niveau zijn veelgevraagd en dat neemt in de toekomst alleen nog maar toe. Kwaliteit staat bij onze arbeidsdeskundigen centraal, waarbij goed kunnen luisteren, klantgericht werken, netwerken en stressbestendigheid kernwaarden zijn. Onze arbeidsdeskundigen kijken samen met een medewerker naar haar of zijn beste re-integratiemogelijkheden.  

Het is onze voorwaarde dat casemanagers zich registeren bij het beroepsregister Register Specialistisch Casemanagement (RSC). Voor arbeidsdeskundigen geldt dat ze lid zijn van de NVvA en geregistreerd staan bij Stichting Register Arbeidsdeskundigen. Een registratie bij een beroepsregister toont aan dat een professional altijd up-to-date is van de laatste actualiteiten op zijn kennisgebied.