02dec

Gaston Merckelbagh mede-eigenaar recruitmentFIX

De toegevoegde waarde van Gaston voor recruitmentFIX is van ongekende grootte. Hij is een bekende in de wereld van sociale zekerheid, verzuim en re-integratie.

Als persoon zet hij zich in voor het behoud van kwaliteit van de huidige en toekomstige casemanagers.

Gaston Merckelbagh: “De laatste jaren is op het terrein van sociale zekerheid een omslag gaande waarbij het beheersen van risico’s verder naar voren schuift in de procesketen. Vanuit het inzicht dat voorkomen beter is dan genezen, focussen dienstverleners in toenemende mate op preventie en sturing op inzetbaarheid. Dit wordt nog versterkt door de toenemende complexiteit van de Nederlandse wet- en regelgeving rond sociale zekerheid. Werkgevers worstelen met arbeidsmarktvraagstukken zoals vergrijzing, behoefte aan flexibiliteit en de slag om schaars talent. Dit maakt dat de vraag naar register casemanagers groot is en alleen maar zal toenemen. Daarnaast zien we dat het vak van casemanager zich verder specialiseert op diverse deelgebieden. Geen enkel vraagstuk is hetzelfde. recruitmentFIX vervult een relevante rol om vraag en aanbod perfect te laten matchen”.

recruitmentFIX is een gespecialiseerde recruiter in Nederland die zich uitsluitend richt op casemanagers en arbeidsdeskundigen. Door onze volledige aandacht en energie aan deze doelgroep te besteden, realiseren wij de perfecte match tussen opdrachtgevers en kandidaten.

recruitmentFIX is meer dan een standaard recruitmentbedrijf dat talenten en opdrachtgevers aan elkaar koppelt. Zij behartigt de belangen van de branche en wil gezamenlijk groeien naar een vitaal en gezond werkend Nederland. Naast het verbinden van de juiste personen met opdrachtgevers, niet alleen op basis van kennis en kunde maar vooral op basis van persoonlijkheid, competenties en vaardigheden, is recruitmentFIX een online Community voor Casemanagers en Arbeidsdeskundigen gestart. Kwaliteit, samenwerking, ontwikkelen, de juiste FIX, inspireren, uitwisseling van informatie en gunnen zijn key woorden die van toepassing zijn op deze community.

Benieuwd wat wij voor elkaar kunnen betekenen? We komen graag met je in contact!